"đinh tán đầu hình nón cụt" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đinh tán đầu hình nón cụt" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán đầu hình nón cụt từ đó là: cone head rivet
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.