"đinh tán chịu kéo" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "đinh tán chịu kéo" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán chịu kéo đó là: rivet in tension
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.