"đinh tán chịu cắt kép" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "đinh tán chịu cắt kép" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh tán chịu cắt kép là: rivet in double shear
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.