"đỉnh tám cạnh" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đỉnh tám cạnh" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh tám cạnh từ tiếng anh đó là: broach spire
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.