"đỉnh ta luy nền đường đào" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "đỉnh ta luy nền đường đào" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh ta luy nền đường đào là: top of slope of the cutting
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.