"định phí theo tiến độ công trình" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định phí theo tiến độ công trình" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định phí theo tiến độ công trình tiếng anh là: contract costing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.