"định phí cho chu kỳ sản phẩm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định phí cho chu kỳ sản phẩm" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định phí cho chu kỳ sản phẩm từ tiếng anh đó là: life-cycle costing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.