"định phẩm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "định phẩm" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định phẩm từ đó là: appraise
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.