"đinh ốc vòng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đinh ốc vòng" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh ốc vòng đó là: ring bolt
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.