"định nghĩa thư viện bên trong" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định nghĩa thư viện bên trong" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa thư viện bên trong dịch là: internal library definition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.