"định nghĩa tập dữ liệu động" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "định nghĩa tập dữ liệu động" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa tập dữ liệu động đó là: dynamic data set definition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.