"định nghĩa kiểu tài liệu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "định nghĩa kiểu tài liệu" tiếng anh là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa kiểu tài liệu dịch sang tiếng anh là: document type definition (DTD)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.