"định nghĩa dạng thức bản ghi" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "định nghĩa dạng thức bản ghi" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa dạng thức bản ghi dịch sang tiếng anh là: record format definition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.