"định nghĩa chức vụ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "định nghĩa chức vụ" nói thế nào trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa chức vụ là: job definition
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.