"định nghĩa" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "định nghĩa" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định nghĩa dịch là: to define,*noun
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.