"định ngày tháng cho một cuộc họp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "định ngày tháng cho một cuộc họp" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định ngày tháng cho một cuộc họp từ tiếng anh đó là: set a date for a meeting
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.