"đinh mũi nhỏ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đinh mũi nhỏ" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh mũi nhỏ từ tiếng anh đó là: brad
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.