"định mức tiền mặt tạm ứng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định mức tiền mặt tạm ứng" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định mức tiền mặt tạm ứng từ tiếng anh đó là: cash advance quota
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.