"định mức ồn hàng ngày" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định mức ồn hàng ngày" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định mức ồn hàng ngày là: daily noise dose
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.