"định mức hoạt động (của người đại diện bán hàng)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định mức hoạt động (của người đại diện bán hàng)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định mức hoạt động (của người đại diện bán hàng) dịch sang tiếng anh là: activity quota
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.