"đinh móc tường" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "đinh móc tường" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh móc tường đó là: spike
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.