"đinh móc thân vuông" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "đinh móc thân vuông" tiếng anh là gì? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh móc thân vuông là: barge spike
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.