"định lý tương hoán" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "định lý tương hoán" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý tương hoán dịch sang tiếng anh là: principle of reciprocity
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.