"định lý truyền công suất" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "định lý truyền công suất" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý truyền công suất từ tiếng anh đó là: power transfer theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.