"định lý năm mômen" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "định lý năm mômen" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý năm mômen dịch là: five-moment theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.