"định lý minimac" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "định lý minimac" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý minimac từ đó là: minimax theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.