"định lý mạng nhện" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định lý mạng nhện" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý mạng nhện đó là: cobweb theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.