"định lý giá trị trung bình" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "định lý giá trị trung bình" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý giá trị trung bình tiếng anh đó là: average value theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.