"định lý công-động năng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "định lý công-động năng" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý công-động năng đó là: work-kinetic energy theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.