"định lý công cực tiểu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "định lý công cực tiểu" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý công cực tiểu là: theorem of least work
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.