"định lý có tính thay thế" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "định lý có tính thay thế" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý có tính thay thế từ đó là: substitution theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.