"định lý Bloch" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định lý Bloch" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định lý Bloch đó là: Bloch theorem
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.