"định luật va chạm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "định luật va chạm" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật va chạm đó là: law of impact
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.