"định luật tác dụng và phản tác dụng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định luật tác dụng và phản tác dụng" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật tác dụng và phản tác dụng từ tiếng anh đó là: law of action and reaction
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.