"định luật Kepler về các diện tích" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "định luật Kepler về các diện tích" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật Kepler về các diện tích dịch sang tiếng anh là: Kepler"s law of areas
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.