"định luật dạng lũy thừa" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "định luật dạng lũy thừa" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật dạng lũy thừa tiếng anh là: power law
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.