"định luật bình phương nghịch đảo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định luật bình phương nghịch đảo" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật bình phương nghịch đảo là: inverse square law
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.