"định luật bình phương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định luật bình phương" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật bình phương dịch là: square law
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.