"định luật bảo toàn năng lượng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "định luật bảo toàn năng lượng" nói thế nào trong tiếng anh?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định luật bảo toàn năng lượng tiếng anh là: conservation of energy law
Answered 4 years ago
Rossy

Conservation of energy
Answered 2 years ago
Xxx