"dính liền xương quay trụ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "dính liền xương quay trụ" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dính liền xương quay trụ tiếng anh đó là: radio-ulnar synostosis
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.