"định kiến không công bằng (trong quản lý)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "định kiến không công bằng (trong quản lý)" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định kiến không công bằng (trong quản lý) từ tiếng anh đó là: unfair prejudice
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.