"đỉnh khoảng chạy của pittông" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "đỉnh khoảng chạy của pittông" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh khoảng chạy của pittông tiếng anh là: top of stroke of piston
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.