"định hướng kim cương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "định hướng kim cương" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định hướng kim cương đó là: diamond orientation
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.