"định hướng được" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "định hướng được" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định hướng được từ đó là: orientable
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.