"đinh hoàn thiện" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "đinh hoàn thiện" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh hoàn thiện đó là: finishing nail
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.