"định hiệu ký tự" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "định hiệu ký tự" dịch thế nào sang tiếng anh? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định hiệu ký tự là: character identifier
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.