"định giá kho hàng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "định giá kho hàng" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định giá kho hàng dịch sang tiếng anh là: inventory valuation
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.