"định giá hối đoái" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "định giá hối đoái" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định giá hối đoái đó là: par value of exchange
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.