"định giá giới hạn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "định giá giới hạn" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Định giá giới hạn từ tiếng anh đó là: limit pricing
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.