"đinh dùng để đóng bê tông cứng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "đinh dùng để đóng bê tông cứng" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đinh dùng để đóng bê tông cứng dịch là: nail for hardened concrete
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.